Page 11 - 088893_LOVE 1_Hjartats hemligheter_FLIP PDF
P. 11

                 Absolut!
Vi skriver ner allt vi kommer på i den här boken.
Vi börjar med att skriva ner vad vi redan vet om kärlek och killar!
Tror du verkligen det?
Vet du vad vi borde göra, Abeba?
En undersökning om kärlek!
Vi kan observera, studera, analysera ...
... då är jag säker på att vi löser mysteriet med vad kärlek är!
 Ja okej, varför inte? Att skriva ner tankarna kanske gör det tydligare.


   9   10   11   12   13