Page 12 - 088817_Utforskaren - Skam_FLIP PD
P. 12

  Om vi bryter mot de gemensamma reglerna finns skammen som en signal på att något blev fel. Man kan alltså säga att skammen är viktig eftersom den hjälper oss att fungera
i grupp med andra. Skammen får oss att märka när vi gjort något fel och den hjälper oss att göra rätt. När vi vet att vi har gjort fel kan vi ändra oss. Och vi kan lära oss att inte göra samma fel igen.
10
   10   11   12   13   14