Page 14 - 088572_Kand 2_Alla utom du_FLIP PDF
P. 14

   A
A
A
A
A
S
r
S
S
m
ut
m
u
. A
ut
u
ha
u
e
n
e
v
? O
ve
v
d
ä
r
a
as
b
r M
l
l
l
ll
v
v
v
r
r
d
ll
l
be
b
så
t
on
t
t
r
an
a
.
A
m
A
!
A
k
t t
k
l
l
l
ta
t
t
n
n
s
e
e
e
l
l
l
er
e
e
ä
ä
a
a
a
a
a v
e
e
e
e
a
a
t
r
r
r
d
d
i
h
an
m
m
b
t h
t
h
rö
r
nn
n
n
l
ll
l
ä
ä
oc
o
.
o
ch
c
n
n
la
l
a
u
n
h
l l
h
l
v
v v
v
i
e
t
g
g
n a
n
a
e
e
ha
h
öm
ö
ö
ff
ff
ff
a
e
e
e
e
et
l
l
t
f
a
a
m
m
a
an
M M
a
a u
a
d
l
r
h
n
n
n
M
ut
i
e
e
e
t
t
t
t
v
h
at
t
t
t
t
t
t
fi
r
r
y
n
n
g
to
t
s
s
än
ä
ä
ä
s
s
s
ö
ö
m
h
h
v v
v
v
e
t t
e
e
t
r
r
s
r
r
r
v
Ma
o
o
s
n
n
e
e
e
e
s
s
n
n
n
tj
t
t
e
e
e
a
a
m
m
d
k
k
k
gt
g
g
t
t
t
t
j
ö
ö
ö
a
m d
a
ta
t
l
n
n
M
a
a
m
m
m
m
m M
ö
n
n
i
s
e
l
l
l
i
l
s
t
t
t
t
i
i
i
r
r
ä
du
ä
d
p
n
n
n
r
r
r
e
e
j
j
s
s
g
o
t
e
e
M
M
M
M M
s
s
s
s
t
e
e
s
s
m
?
I
e
u
u
K
e
e
t
.
.
t
r
r
t
t
am
a
a
o
o
n
n
o
o
h
ä
n K
m
ä
s
s
o
t
v
n
n
I
a
a
a
at
a
a
a
a
v
d
a
fl
mm
m
m
v
n
l
l
l
l
h
h
r
e
o
t
t
t
tt
a
-
-
e
e
å
å
j
g
g
y
l
l
.
O
c
a
a
i
t
t
t
r
r
p
fl
ma
m
m
v
e
e
e
e
rt
r
t
t
ti
t
r
r
a
a
d a
d
a
r
t
n
n
d
k
k
ä
ä
ä
en
a a
e
n
n
a
o
o
o
o
ä
i
i
i
i
o
o
o
o
n
a
a
t
a
a
s
s
s
st
s
og
c
ns
n
ad
a
a
c
c
r
r
r
g
g
t
ä
ä
ä
ä är
t
t
t
t
gr
k
k
tt
h h
t
t
m
m
a
ä
e
i
i
r
r
s m
s
s
m
d M
d
M
t
t
h
h
h
f
l
ll
l
r
r
r.
e
e
er
e
ra
l
l
.
.
.
H
r
r
r
r
a
a
.
.
O O
.
.
O
s
r
me
m
M
M
ha
e e
ör
ö
s
s,
t t
s
h
ffa
ff
l
l
a
d
d
,
,
,
t
a
a
a
a
o
H
H
H
H Ha
am
k k
m
m
m
k
a
e
e
e
at
a
r
a
a
e
rs
r
r
o
o
v
s
t
t
t i
t
i
r,
r
,
o o o om
,
o
a
a
a
Oc
O
c
u
d
k
d k
d
k
tt
t
t
t
t
e
e
e
n
n
n
n
c
ch
c
eg
s m
s
s
m
ä
än
ä
n
ä
in
i
se
o
h
s s
h
h
h
s
a
a
n
n
k
k
o
s
s
s
s
m
an
t
h
gn
g
me
m
nk
n
n
ä
n
n
n
er
e
e
m
v v
m
v
n
h
ä
än
ä
o s
o
s
na
n
ed
e
ke
k
r
r
i
n
n
n
r
r
r
i
i
i
m
m
m
m ma
se
s
n h
e
e
e
e
h
n
n
n
sj
h
o
o
o
d
d
d
jä
j
ä
ä
a d
a
a
d
d h
d
d
h
e
e
e
i
a
a
a
e
e
r
Ma
r
M
n
n
n
n
n
en
En
n
!E
v
a
a
a
d
d
da
d
ha
a
a
d
h
t
n
n
i
is
i
l
l
l
te
s s
t
ä
ä
ä
.
.
m
m
m
mm
a
an
a
a
an
k k
s
s
s
n
n
k
v
v v
v
v
v
r
r
r
a
a
a
e
e
e
s
K
ns
n
n
n
M M
n
n
n
M
ö
m
m
m
m
om
o
-
m
m
m
-M
-
M
M
vi
öm
ö
n
ä
ä
sk
s
s
il
i
i
n
n
l
l
l
mm
m
m
ns
m m
n
s
s
m
at
t
a
t
t
t
t
so
o
o
n
ka
k
k
a
a
a
a
ä
Ma
M
kn
na
.
Al
.
A
a
a
a
l
l?
c
l
a
a
a
a
ap
a
a
?
O
t
t
t
t
t
ma
m
m
te
e
e
m
m
n
d
d
ap
a
a
!
ä
ä
ä ä är r r
t
t
t
t
t
t
pp
p
p
t
O
c
o
ar
n n
a
a
a
a
a
o.
M M
o
m n
.
.
M
n
n
r
r
r
e e
t
te
p
p
t
ll
l
e
la
v v
l
eo
e
r
r
r
n
a
a
a
v
m
m
m
å
å
å
e
e
e
e
e
e
e
pt
g g
t
g
o.
o
o
ch
v v
h
h
h
v
n
n
n
n
n a
o
v v
o
o
o
v
g
vi
. M
.
M
nä
g
ä
ä
ä
m
m
m
Me
g
en
e
e
go
o
o
a
a
a
v
v
å
å
u
il
i
i
ll
l
l
Me
M
va
a
a
r
r
a
n
n
s
n
n
n
e
e
s
s
v
v
v
v
  S
v
e
r
i
i
ig
g
ge
e
s
s s
s
t
ö
ö
ör
r
s
t
ta
a
a
a a
a
a
a
a
å u
d
d
r
r
r
  m
i h
me
ed
i i
e
en
n
e
s
s t
tv
-
p
pr
u
l h
l
l
h
n
n
t
t
t
 je
ej
je
r
n
a
a flflfl
flo
oc
ck
ka
as
s r
u
un
t
t h
ho
n
o
a
a
 e
n
s s
se
l
fifififi
fie
e t
i
il
l
ls
sa
 m b
br
ry
yr
s s
i
ig
g o
m
m v
va
 ä
är
d d
de
et
f f
fö
ör
v v
vi
t
ts
m m
me
ed
 a
al
n g
gö
r
ä ä
än
d
då
j j
jä
m
f
fö
a
 m
me
l
ls
se
?
? I
In
ng
ge
n s
s
å
å
å
 t
r
rä
äff
a
ar
r h
a
n
M M
o
ol
ll
y
y.
. O
Oc
h
h h
o
n
n ä
är
r i
in
 a
at
t
te
eo
o h
a
r
r t
tr
ä
äff
  u ä
r
r e
en
d d
de
el
l a
v
v s
n
nd
E
n s
n
s
s s se
s
e
e
r
r
r
ie
i
i
e
o o om
e
o
o
o
m
  kä
än
nd
di
i
ss
s
ka
ap
p
e
t
s o
o o ol
li
i
ka
a s
s s
id
do
or
p,
p
, i
,
i
i i id
i
de
d
d
en
e
e
nt
n
n
ti
t
t
it
i
i
t
t
et
e
e
   Art nr 088572
  www.hegas.se
         Alla utom du
   10   11   12   13   14