Page 5 - 086622 666 - del 5_Lat deras benknotor sjunga_FLIP PDF
P. 5

      Kapitel 1
Vi var nästan klara med ritualen. De två bålen låg ett par meter ifrån varandra och jag stod beredd med en fackla. Erik hade samlat ihop bränslet. Marken i skogen
var full av döda grenar. Han hade släpat
ut dem i gläntan och staplat dem ovanpå varandra. De tunnaste hade han lagt längst ner.
Under tiden hade jag samlat ihop kvistar och örter. Bolmört och alruna för att öppna sinnet. Har-ris för reningen. Röllika för beskydd och johannesört mot onda andar.
– Är det dags? frågade Erik. Ska vi tända bålen nu?
3
   3   4   5   6   7