Page 9 - 086080_Fixa-serien 4_FLIP PDF
P. 9

  Med framsidan ner
Nästa dag har de matte efter lunch. Det nervösa suset i Majas mage blir starkare när Sam och hon går till klassrummet. Hon minns inte så mycket av provet, så det är svårt att veta om det gick bra eller dåligt. Hon minns mest att det var en solig dag och att Sam blev klar mycket snabbare än hon, så hon skyndade sig att bli färdig.
Inne i klassrummet sätter de sig vid sitt vanliga bord. Sam håller blicken fäst på pappershögen i lärarens händer. Ingen säger något.
Maja sneglar på Sam. Det är inte likt honom att vara så här tyst.
7


   7   8   9   10   11