Page 13 - 086080_Fixa-serien 4_FLIP PDF
P. 13

  Gå vidare
Läraren går igenom provet, tal för tal. Maja försöker verkligen lyssna när de kommer
till delen om procent. Men även om hon ser vad läraren skriver på tavlan, så förstår hon inte hur uträkningarna hänger ihop. Det känns som om läraren bara hittar på. Maja vet inte hur hon kom fram till just de där siffrorna.
– Hänger ni med? säger läraren. Förstår ni varför svaret blir trettiofem här? Och varför den här siffran blir 0,7?
Flera i klassen mumlar något som låter som ja.
11

   10   11   12   13   14