Page 10 - 086080_Fixa-serien 4_FLIP PDF
P. 10

 Är Sam kanske orolig över hur det gick på provet? Nej, det tror hon inte. Sam gillar matte. Antagligen gick det bra för honom. Bättre än för Maja.
När alla har satt sig ler läraren.
– Jag har rättat era prov, säger hon. Majas handflator känns fuktiga. Hon
torkar av dem på klänningen, under bordet så att Sam inte ska se. Hon får alltid svettiga händer när hon blir nervös. Och ju närmare läraren kommer, desto mer nervös blir hon.
– Överlag ser det bra ut, säger läraren när hon går runt och delar ut proven. Men vi har några saker som vi behöver gå igenom lite extra inför nationella provet. Vilket är jättebra för mig att veta.
Hon lägger en pappersbunt på Majas
8
   8   9   10   11   12