Page 7 - 085434 Helios 2 – Dod stad_FLIP PDF
P. 7

  Det är hundra år in i framtiden. Jorden är under attack. Det enda hoppet om hjälp finns långt ute i rymden.
Därför skickar man iväg ett rymdskepp med forskare och soldater till planeten Helios.
De är mänsklighetens sista hopp. De är Helios-expeditionen.
5   5   6   7   8   9