Page 14 - 085434 Helios 2 – Dod stad_FLIP PDF
P. 14

                 Staden är helt tom. Kyo och Tess förstår inte vad som hänt. Planeten Helios ska vara människornas räddning, men något måste ha hänt. Är det ”de vilda” som slagit till?
200 år in i framtiden har Jorden blivit förstörd av krig. Planeten Helios är nu mänsklighetens sista hopp om överlevnad. Död stad är den andra delen om expeditionen till Helios.
 Art nr 085434
   www.hegas.se   10   11   12   13   14