Page 5 - 084444_Laslust at alla_FLIP PDF
P. 5

                  5. Läsfrämjandeitresteg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Workshopifleradelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Reflekterandehögläsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Startmeningarhjälpertill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Ettökatintresseförböcker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
6. Fixa ett minnesvärt författarbesök! 8författaredelarmedsigavsinaknep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Del 2: Exempel i biblioteket
Olikavägartillläslust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Humorkanbyggabroartillnyagenrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Kombinerafaktaochskönlitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
7. Taframettbarnboksprispådittskolbibliotek! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Presentationavböckerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Nyfiknaövningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Författarsamtalsomavslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Väckernyfikenhethosdeyngre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
8. Facklitteratur–meränbarablädderböcker! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Bokpratochbibliotekskunskapväckerläslust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Faktaboksprojektiskolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 NätverketGläfs–samarbeteförattökabarnsläsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 5tipspåhurdufårbarnattläsafacklitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
9. Väckläslustmedtidningspapperochlim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Varuppmärksampåbarnensreaktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Detenklaärdetbästa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Högläsningenengagerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Lustfylldläsningifokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
10. Läslust i Rinkeby väcker läsglädjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Lästräffartvågångeriveckan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Atthögläsatillsammans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 MångafördelarmedPairedReading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Universitetsstudenterärförebilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 3fördelarmedprojektet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Avslutning–Nuärdetdintur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Starkaläsareformarframtiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
 7
   3   4   5   6   7