Page 4 - 083560_Nomerna 6_Den spannande resan_FLIP PDF
P. 4

    Långt, långt inne i nomernas skog står nomernas högsta träd. Rötterna gräver sig djupt ner i marken. Grenarna sträcker sig upp mot himlen som ett slott med tusen torn.
Runtom trädet ligger nomernas by. Den är alltid full av liv och rörelse.
      
   2   3   4   5   6