Page 9 - 082754_Zombien Zom_3_FLIP PDF
P. 9

         Sedan kommer Dema, Vera och Hekla. Sist kommer Vam och Tor.
Vam är en vampyr. Tor är ett troll.
Nu är alla här.
         7
 


   7   8   9   10   11