Page 12 - 082754_Zombien Zom_3_FLIP PDF
P. 12

 Då kommer Vam.
Han flyger mellan Tors ben. – Du är fri! ropar Vam.
Alla mår bra och har roligt. Zom är glad.
10   10   11   12   13   14