Page 11 - 082754_Zombien Zom_3_FLIP PDF
P. 11

   Vera tar.
Hon tar Tor.
– Stå-troll! ropar Vera. Tor står alldeles stilla.
9   9   10   11   12   13