Page 6 - 082471_Fixa - Bland glapp och daliga forlorare_FLIP PDF
P. 6

 Sam staplar bitarna längs med kanterna. Han har ett djupt hål i mitten av sin spelplan. Det är en jättedålig taktik.
– Varför får jag aldrig någon lång bit? säger han. Det här är fusk.
Maja ler. Hon vet att de får likadana block. Bara att hon har byggt mycket smartare. Sam lämnar alltid ett hål i mitten och hoppas att det ska komma en lång bit och fixa allt. Maja bygger jämnare, så hon är inte lika beroende av att en viss form ska komma.
Sam lutar sig närmare skärmen och trycker snabbare och snabbare på sin handkontroll.
– Nej, nej, nej, nej, nej, säger han, men det är redan för sent.
Högarna på sidorna av hans spelplan är
4
   4   5   6   7   8