Page 13 - 082150_Pom och Rio_Super-vantar_FLIP PDF
P. 13

    – De låg i tornet, säger Pom. Jag tror att man kan göra allt möjligt med dem. Lyfta tunga saker, klättra bra, kasta långt. Och så tror jag att man blir extra modig.
Pom tar på sig vantarna.
   11
   10   11   12   13   14