Page 10 - 082150_Pom och Rio_Super-vantar_FLIP PDF
P. 10

   – Inget, säger Pom och backar några steg.
Pom snubblar på kanten till sand- lådan och tappar något.
   8
   8   9   10   11   12