Page 9 - 081870_Nomerna 5_Det farliga loppet_FLIP PDF
P. 9

       – Jag ska anmäla mig till loppet! säger Minno.
Han hoppar upp på sin egen lilla nabb som heter Zagga. Snabbt
rider han bort till bordet där man anmäler sig.
Alla pekar på Minno och lilla Zagga och
retar dem.
– Ha, ha!
Den där nabben
är ju alldeles för liten, säger de och skrattar. Stick hem!
Men Minno struntar i dem. Han ska vara med i tävlingen.
          

   7   8   9   10   11