Page 8 - 081870_Nomerna 5_Det farliga loppet_FLIP PDF
P. 8

   Varje år deltar alla skogens stammar i nomernas viktiga tävling. Det
är en stor ära att vinna loppet. Det kommer ryttare långt bortifrån för att vara med.
De elaka gnuckerna från skogens mörkaste område.
De grymma nixerna som rider på nabbar som boxas.
De målade ryttarna från Köttätar-flodens sumpiga stränder.
              

   6   7   8   9   10