Page 5 - 081870_Nomerna 5_Det farliga loppet_FLIP PDF
P. 5

     Vid trädets fot står en vacker tron. På den sitter prinsessan Zika. Hon vakar över byn. Ovanför hennes huvud strålar den stora, röda rubinen som kallas ”nomernas hjärta”.
Visst är nomerna små, men de har stora hjärtan. Och de är lika modiga som de största hjältarna. De gör allt för att skydda sin by och sin prinsessa.
      
   3   4   5   6   7