Page 9 - 080743_Fatta grejen med_Skunkar_FLIP PDF
P. 9

    Kan du fatta att mönstret på pälsen skiljer sig
mellan olika skunkar? Till och med skunkar
av samma art har olika mönster. Det är nästan
omöjligt att hitta två skunkar som ser likadana ut! 7
FATTA GR
EJEN!

   7   8   9   10   11