Page 5 - 080743_Fatta grejen med_Skunkar_FLIP PDF
P. 5

    Kan du fatta att det finns omkring tio olika skunkarter? Och att alla lever i Syd- eller Nordamerika. Den strimmiga skunken är den vanligaste och den mest kända av dem. 3
FATTA G
REJEN!
   3   4   5   6   7