Page 13 - 080743_Fatta grejen med_Skunkar_FLIP PDF
P. 13

   Coola ner dig!
Jag har mitt hemliga vapen
redo ...
 Skunken försvarar sig genom att spruta ut en stinkande vätska! Den har två körtlar vid analöppningen, vid rumpan. I de körtlarna skapas vätskan, som den sedan sprutar ut.
11


   10   11   12   13   14