Page 5 - 080293_Sanja 1_Tuff nog_FLIP PDF
P. 5

  1. STRAFFEN
Pulsen bankar i hela Sanjas kropp. Hon kan höra slagen i sina öron.
Så tar hon ett djupt andetag. Hon tittar på målvakten och fäster sedan blicken på bollen. Nu väntar hon bara på signalen från domarens visselpipa.
Men precis när domaren för visselpipan till munnen känner Sanja en
hand på sin högra
axel.
– Det är jag som tar straffarna i det här laget. Har du glömt det, eller?
 3   3   4   5   6   7