2022-05-31 15:14
Hegas

Högläsning, bildstöd och bokryggspoesitävlingar. Högstadieläraren Sara, specialläraren Johanna och skolbibliotekarien Anette delar med sig av sina superknep för att väcka läslust.

Ta ut citat från böckerna 

"Jag läser ofta högt för mina högstadieelever, för högläsning har ingen övre åldersgräns. Jag inleder alltid bokprojekt med att t.ex. fundera kring titel, omslag och baksidestext. Sen pratar jag om liknande händelser, författaren och omvärlden för att leda in dem i boken och skapa ett sug efter innehållet. Jag använder utdrag och citat ur böcker vid muntliga uppgifter och för att exemplifiera miljöbeskrivning, gestaltning, inledning och dialog. Textutdrag är också bra för att skapa en känsla för språk och innehåll."

- Franska-, svenska- och SvA-läraren Sara Basilier (@sarasbokhyllor)

Med bilden som stöd

"Jag träffar ofta de motvilliga läsarna. Därför är det centralt för mig att hitta böcker som intresserar och att det är rätt nivå på boken; inte för lätt men inte heller för svår. Det handlar om att möjliggöra en tillgänglig läsning för eleverna som främjar läsglädje och minimerar hinder och motstånd. Jag använder mig även mycket av bildstöd i samband med läsningen. Då blir det lättare för eleverna att förstå och ta till sig nya ord och begrepp. De kan då lägga sin energi på att förstå textens innehåll istället för att försöka förstå orden när de läser." 

- Specialläraren Johanna Lindgren Chin (@specialpedagog_i_skolan)

Boktipsa där ungdomarna är 

"Vi anordnar bokryggspoesitävlingar. Man lägger böcker i hög och titlarna på bokryggen bildar en dikt. Det gör att elever får plocka bland böcker, ta i böcker, läsa på dem och då kan också plötsligt ett intresse väckas kring vad boken handlar om. Och en sak jag och min bibliotekariekollega Rawda har lärt oss är att aldrig ge upp. Det gäller att fortsätta tipsa om böcker på ställen där ungdomar ser, t.ex. sociala medier, hyllor med nyinköpta böcker både i biblioteket och skolans café. Ju fler bland både elever och personal som visar och berättar om att de läser, desto bättre."

- Skolbibliotekarien Anette Lindblom (@voxgymbibblan)

Vill du ha fler tips? Här delar 3 lärare och 3 bibliotekarier delar med sig av sina superknep.