12/10
Hegas

Locka till läsning med genrehjul eller bokbytardagar! Specialläraren Helen, förskolläraren Maria och läspedagogen Jenny delar med sig av sina superknep för att väcka läslust. 

Biblioteksbesök, bokrecensioner och genrehjul 

"Visa att böckerna öppnar upp för en magisk värld! Detta kan göras på en mängd olika sätt tex: med intresseväckande högläsning, genrehjul så att eleverna möter flera olika genrer, biblioteksbesök, bokrecensioner på multimodala sätt osv. Glöm inte bort att eleverna kan få läsa med öronen också! Det tar mycket energi att läsa själv, därför är det positivt att få tillgång till böcker som eleven vill läsa, men kanske inte har förmåga att göra själv än."

- Speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning Helen Larsson (@mitt_digiloga_klassrum)

Gör pauser under högläsningen 

"När jag har högläsning i klassrummet, gör jag pauser och eleverna får knyta an till sina egna upplevelser med bokens innehåll, boken blir mer levande med våra gemensamma upptäckter i ord och bild. Jag använder mig även av att skapa en förförståelse för svåra och lite tokroliga ord i berättelsen innan jag läser. Då stannar jag till vid ordet och ser när det blir en aha-upplevelse för eleverna att de har hört och förstått ordet jag läser."

- Förskolläraren Maria Hedström (@_frokenhedstrom_)

Skylta med böckerna

"Att vara en läsande förebild och skapa nyfikenhet kring böcker! Jag ser till att böcker finns skyltade och tillgängliga i ett bokskåp som alla elever passerar på vägen till matsalen. Jag byter regelbundet ut böckerna och ser att eleverna stannar till och tittar och pratar om böckerna. Det händer ofta att de kommer till mig och frågar om en bok de har sett där. Dessutom anordnar jag olika läsfrämjande aktiviteter som bokprat, bokcafé och bokbytardagar."

- Läspedagogen Jenny Borovszky Axelsson (@laspedagogen)