2021-08-20 10:19

Hur lockar du barn och unga till läsning? Vi frågade 3 bibliotekarier om deras superknep för att väcka läslust inför skolstart. Låt dig inspireras!

Sprid ut böckerna! 

"Det är viktigt att barn och ungdomar får vistas i en miljö, där litteratur är en naturlig del. I en skola ska det finnas böcker på varje plan och i många utrymmen. Det lockar! Eleverna inbjuds att bläddra och läsa på baksidan.

Satsa på högläsning! Även i högre åldrar, som högstadiet och gymnasiet är det viktigt att på det viset leda dem in i böckernas värld. Ställ öppna frågor i boksamtal; vad skulle du ha gjort i en sådan situation?, vem av personerna i boken skulle du vilja träffa och varför?
Låt eleverna bygga bokryggspoesi i skolbiblioteket! Välj ut några böcker som du lägger på hög och titlarna på bokryggarna bildar dikten. Mycket uppskattat bland elever!"  

- Skolbibliotekarien Anette Lindblom på Voxnadalens gymnasium (@voxgym).

Bästa knepet är högläsning

"Min filosofi som barnbibliotekarie har alltid varit ”rätt bok till rätt barn”. Det är egentligen, åtminstone i teorin, precis så enkelt när det handlar om att väcka den berömda läslusten.

Mitt absolut bästa knep är högläsning. Och allra helst i en salig blandning av faktaböcker och skönlitteratur. Det gäller att hitta de där små styckena som verkligen fångar deras uppmärksamhet. Det får gärna vara lite extra spännande, äckligt eller roligt. Det jag vill är helt enkelt att de ska vilja ha mer… Och vips så har du en läsare som plötsligt frågar efter en bok till. Och en till… Och…"

- Barnbibliotekarien Anna Stråle (@annaochbockerna).

Bjud in till gemensamma läsupplevelser 

"Vi vuxna är förebilderna som lockar eleverna att komma in i en magisk ”läsgemenskap” genom att bjuda på oss själva, t.ex genom gemensamma läsupplevelser, rollspel, högläsning, att parläsa, bokprat och boksamtal, inbjuda till sagoraster, ha gemensamma läsutmaningar m.m.

Vi satsar mycket på småböcker för nybörjare, att få läsa ”en hel bok” redan från början bygger upp ett positivt självförtroende kring att läsa.

Det är också bland böckerna som de magiska bokdrakarna bor och för att ”tämja dem” genomför eleverna olika läsuppdrag i stegrande nivå. Detta är ett gemensamt läsprojekt för hela skolan sedan två år och vi ser redan förbättrade läsresultat och att bokutlåningen har fördubblats. Våra tre ”riktiga” bokdrakar dyker även upp med jämna mellanrum och gör aktiviteter med barnen." 

- Biblioteksansvariga och specialläraren Mia Hallenbring (@papperssvalan).

Vill du ha fler tips? Läs vidare om hur du väcker läslusten